Kraftkonsult

PROFILutveckling

Ett företag inom elkraftbranschen behöver vara förtroendeingivande i sin framtoning. Vi fick den fina uppgiften att skapa en ny logotype och profil för Kraftkonsult och i den klassiska treenigheten hittade vi det nya uttrycket för företaget. Tre element som elkraft transporteras genom,tre faser för olika typer av ström och tre linjer som symbol för kraftledningar.Enkelt, tydligt och kraftfullt!